SLUŽBY

Daňové poradenství

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 • komplexní posouzení daňové situace klienta
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • komplexní daňová péče o klienta - zpracování všech druhů daňových přiznání klienta, příp. jeho společníků, dceřinných společností
 • upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
 • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 • zastupování před finančním úřadem na základě plné moci
 1. finanční úřad komunikuje výhradně s daňovým poradcem
 2. všechna podání podává, kontroluje a podepisuje daňový poradce
 3. všechna jednání s finančním vede daňový poradce
 • zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ
 • zpracování odvolání a jiných opravných prvků při řízení FÚ s klienty
 • konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. června
 • zastupování před jinými úřady na základě plné moci (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)
 • zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám ostatních úřadů (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)

Cena teto služby je závislá na mnoha faktorech, především na množství a rozsahu požadovaných služeb a kvalitě podkladů a informací klienta.
Cena za služby se stanovuje buď paušálně, nebo jednorázově na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko se někdy uvažuje časová náročnost prací (při sazbě 850 Kč za hodinu). Cena za odklad termínu pro podání daňového přiznání je stanovena paušální částkou pro stávající klienty 6500,- Kč, pro externí klienty dle dohody a především dle množství a rozsahu požadovaných služeb a kvalitě podkladů a informací klienta.

VZOROVÁ SMLOUVA

Vzorová smlouva uzavíraná podle Obchodního zákoníku, díl IX., §§ 536 až 565

Prohlédněte si vzorovou smlouvu kliknutím ZDE

DOPORUČUJEME

AUDIT SULICE

Copyright © 2011 VAŠE FIRMA - Všechna práva vyhrazena

CREATED BY FOR OFFICE IT s.r.o.