SLUŽBY

Zpracování daňových přiznání

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

    Přiznání je zpracováváno na základě

  • o účetnictví vedeného společností s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání,
  • o zpracovaného účetnictví zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví,
  • o pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání.

Součástí zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky. Cena se je stanovena dohodou dle rozsahu poskytnutých služeb.

Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob

    Přiznání je zpracováváno na základě

  • o účetnictví vedeného společností s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání,
  • o zpracovaného účetnictví zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví,
  • o pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání.

Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Cena se je stanovena dohodou dle rozsahu poskytnutých služeb.

Zpracování přiznání k dani silniční

Přiznání je zpracováváno na základě "velkých" technických průkazů automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.
Cena je stanovena na 500 Kč.

Zpracování přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání je zpracováváno na základě listu vlastnictví a znaleckých posudků dotyčných nemovitostí. Údaje o stavbě lze získat (pracněji) i přímo od klienta.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k dani z nemovitosti.
Cena se pohybuje v rozmezí 500 Kč - 2000 Kč za přiznání.

  • zpracování přiznání k dani dědické
  • zpracování přiznání k dani darovací
  • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí

VZOROVÁ SMLOUVA

Vzorová smlouva uzavíraná podle Obchodního zákoníku, díl IX., §§ 536 až 565

Prohlédněte si vzorovou smlouvu kliknutím ZDE

DOPORUČUJEME

AUDIT SULICE

Copyright © 2011 VAŠE FIRMA - Všechna práva vyhrazena

CREATED BY FOR OFFICE IT s.r.o.