SLUŽBY

Účetní poradenství

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 • informování klienta o blížící se termínech
 • seznamování klienta se změnami v právním předpisech
 • zpracování interních účetních směrnic klienta (odpisový plán, oběh dokladů, archivace dokladů atd.)
 • tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
 • tvorba sestav poskytujících v relevantní podobě ekonomické informace na základě vedeného účetnictví
 • reporting
 • zpracování výroční zprávy povinně auditovaných společností
 • zpracování podkladu pro zveřejnění závěrky v Obchodním věstníku
 • zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelských záměrů
 • rekonstrukce finančního účetnictvi
 • rekonstrukce mzdového účetnictví

 

Cena za služby se stanovuje na základě dohody s klientem buď paušálně, nebo dle časové náročnosti prací (při sazbě 850 Kč za hodinu).

VZOROVÁ SMLOUVA

Vzorová smlouva uzavíraná podle Obchodního zákoníku, díl IX., §§ 536 až 565

Prohlédněte si vzorovou smlouvu kliknutím ZDE

DOPORUČUJEME

AUDIT SULICE

Copyright © 2011 VAŠE FIRMA - Všechna práva vyhrazena

CREATED BY FOR OFFICE IT s.r.o.