SLUŽBY

Podvojné účetnictví

No title

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
 • zastupování klienta před úřady

Cena teto služby je závislá na mnoha faktorech, především na kvalitě podkladů klienta a rychlosti i kompletnosti jejich předávání do kanceláře.
Cena za služby se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko se uvažuje buď časová náročnost prací (při sazbě 850 Kč za hodinu) nebo množství dokladů (v rozmezí 12 - 20 Kč za řádek účetního deníku). Minimální sazba je stanovena na 5000 Kč měsíčně.

VZOROVÁ SMLOUVA

Vzorová smlouva uzavíraná podle Obchodního zákoníku, díl IX., §§ 536 až 565

Prohlédněte si vzorovou smlouvu kliknutím ZDE

DOPORUČUJEME

AUDIT SULICE

Copyright © 2011 VAŠE FIRMA - Všechna práva vyhrazena

CREATED BY FOR OFFICE IT s.r.o.